KTC – สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไททาเนียม มาสเตอร์การ์ด

KTC - สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไททาเนียม มาสเตอร์การ์ด

บัตรเครดิตใบเดียวที่ร่วมสนับสนุนการระดมทุนให้กับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับสิทธิพิเศษและส่วนลด จากร้านค้า และศูนย์บริการชั้นนำที่ร่วมรายการอีกมากมาย

รายได้ขั้นต่ำ
15,000 บาท
ดอกเบี้ย
20%
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี  ระยะปลอดดอกเบี้ย 45 วัน

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
  • สลิปเงินเดือนฉบับจริง / หนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
  • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

credit card regis button