KTC – สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทเทเนี่ยม มาสเตอร์การ์ด

บัตรเครดิตใบเดียวที่ให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพียงสมัครบัตรเครดิต KTC – สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทเทเนี่ยม มาสเตอร์การ์ด เมื่อบัตรอนุมัติทางสมาคมฯ จะได้รับเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสมาคมฯ พร้อมรับสิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านค้า และศูนย์บริการชั้นนำอีกมากมาย

รายได้ขั้นต่ำ
15,000 บาท
ดอกเบี้ย
20%
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี  ระยะปลอดดอกเบี้ย 45 วัน

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
  • สลิปเงินเดือนฉบับจริง / หนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
  • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

credit card regis button