KTC – สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทเทเนี่ยม มาสเตอร์การ์ด

บัตรเครดิตใบเดียวที่ให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพียงสมัครบัตรเครดิต KTC – สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทเทเนี่ยม มาสเตอร์การ์ด และได้รับการอนุมัติ ทางสมาคมฯ จะได้รับเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสมาคมฯ พร้อมรับสิทธิพิเศษและส่วนลด จากร้านค้า และศูนย์บริการชั้นนำอีกมากมาย

รายได้ขั้นต่ำ
15,000 บาท
ดอกเบี้ย
20%
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี  ระยะปลอดดอกเบี้ย 45 วัน

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
  • สลิปเงินเดือนฉบับจริง / หนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
  • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

credit card regis button