KTC – สมาคมศิษย์เก่าแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทเทเนี่ยม มาสเตอร์การ์ด

บัตรเครดิตสมาคมศิษย์เก่าแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทเทเนี่ยม มาสเตอร์การ์ด  ใช้ชีวิตในองศาที่แตกต่างกับสไตล์ที่เป็นคุณ พร้อมรับสิทธิพิเศษและส่วนลด จากร้านค้า และศูนย์บริการชั้นนำอีกมากมาย

รายได้ขั้นต่ำ
15,000 บาท
ดอกเบี้ย
20%
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี  ระยะปลอดดอกเบี้ย 45 วัน

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
  • สลิปเงินเดือนฉบับจริง / หนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
  • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

credit card regis button